Nijmeegs Ontwerp Platform

Spuiten of hakken!

07-07-2013
Pink Pony Expres onderzoekt signatuur van Nijmegen in Besiendershuis
NOP heeft een Artist in Residence verzorgd in het Besiendershuis in Nijmegen van 28 mei - 9 juli 2013. Daarvoor had NOP het designcollectief Pink Pony Express uitgenodigd. Pink Pony Express heeft zich voorgesteld op de NOP-avond van 3 juni j.l.  Nu volgde de eindpresentatie van dit AiR Besiendershuis-project.

Gerard-van-Luijn-December-2013.jpg

Tijdens de eindpresentatie presenteerde het ontwerperscollectief Pink Pony Express een journalistiek beeldverslag van actueel Nijmegenaan de hand van bijzondere, verrassende, soms ook ontroerende en geestige beelden. Niet met woorden maar met beelden, hebben zij belangrijke karakteristieken van de omgeving bevraagd. De relatie tussen stadsleven en binnenscheepvaart bijvoorbeeld, of de relatie tussen oude stad en de nieuwe stadsuitbreiding aan de overkant van de Waal. Wat vooral hun aandacht heeft getrokken is hoe Nijmegen de herinnering levend houdt aan twee, voor de stad belangrijke periodes, het Romeins verleden en de bewogen jaren ’70-‘80 van de vorige eeuw.
De afsluitende discussie ging over de wenselijkheid van de inrichting van de Publieke Ruimte met vormgevingsinterventies. Onder leiding van NOP werd met een aantal gesprekspartners en Pink Pony Express van gedachten gewisseld over deze kwesties. 
Panelleden: Kees Peterse (Romeinse tijd-kenner) - Rob Arts (graffiti kunstenaar) - Willem Pauli (jaren-80 representant) - Pink Pony Express

Achtergrond
Ooit was het vak van ontwerpers een bescheiden professie, vooral gericht op het functioneel en betaalbaar bij elkaar brengen van technische middelen en vormgeving. Inmiddels wordt het vak Design steeds meer geassocieerd met luxe producten en kostbare ambachtelijke productiemethoden. Maar wel degelijk zijn er ook veel designers, en juist steeds meer, die de verantwoordelijkheid van het vakgebied op zich nemen en die zich iets aantrekken van de problemen in de huidige wereld, zoals milieu, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en toegankelijkheid. De term Social Design richt zich op initiatieven van kunstenaars en ontwerpers die bijdragen aan het creëren van nieuwe perspectieven op actuele onderwerpen. Kunstenaars en ontwerpers benaderen maatschappelijke vraagstukken vanuit onverwachte invalshoeken en dragen zo bij aan mogelijke oplossingen vanuit hun sociale ambitie. Het streven naar duurzaamheid wordt centraal gesteld en er wordt een balans gezocht tussen economie, maatschappij en klimaat. Aan dit thema wil NOP aandacht besteden. NOP denkt dat Nijmegen deze ontwerpbenadering, waarbij de mens centraal staat, gericht op een impact die dieper gaat dan alleen maar decoratieve oppervlakkigheid, uitermate zal passen.

“Design is a vehicle of change: it makes it possible to invent ways of
responding to social issues”
Caroline Naphegyi, artistic director
---
NOP was uitgenodigd door het Besiendershuis om een A.i.R. te leveren. Het doel van deze residentie stond in het teken van een samenwerking tussen NOP en de special guest (het designcollectief Pink Pony Express), en resulteerde in een aantal publieksmomenten waarbij die samenwerking tot uitdrukking kwam. De bekendheid van NOP, de bekendheid van het collectief en het thema Social Design in het algemeen, zal door deze residentie uitgedragen worden. NOP gebruikt deze residentieperiode om het collectief anderhalve maand te laten werken aan een project dat een Social Design aspect (kenmerk van de stad Nijmegen) in zich draagt. NOP ondersteunt, werkt mee en helpt het collectief in het realiseren van een tastbaar resultaat dat een uitstraling in de stad (en in NL) zal hebben, gedurende of aan het einde van de residentieperiode. 
---
Pink Pony Express is een vier persoons ontwerperscollectief dat werkt in regio's die te kampen hebben met ‘extreme’ omstandigheden. Vaak zijn die het resultaat van economische of politieke omstandigheden, en manifesteren ze zich in frictie tussen bewoners en de gemeente. Deze frictie vormt een communicatief niemandsland waarin beide partijen elkaar nauwelijks begrijpen. Om dit niemandsland te doorgronden maakt Pink Pony Express journalistiek, niet met woorden maar met beelden. Ze gebruiken beeld omdat dit leven inblaast in vastgelopen situaties - in de problemen die spelen - zonder erover te oordelen. De installaties en designs realiseren ze ter plekke en altijd in relatie tot de omgeving waarin ze ontstaan zijn.
Annemarie van den Berg (graphic design)
Jessica Hammarlund Bergmann (urban design)
Cecilia Hendrikx (3D design)
Tara Karpinski (graphic design)
www.pinkponyexpress.nl