Nijmeegs Ontwerp Platform

Netwerk

NOP wil in Nijmegen en omstreken een platform bieden aan creatievelingen en het bedrijfsleven. NOP verbindt zich daarom graag aan mensen, organisaties, groeperingen en anderen.

www.bno.nl De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is DE branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Naast ontwerpers richt de BNO zich ook op de opdrachtgevers van de ontwerpsector.

www.communicatiekringnijmegen.nl De Communicatiekring Nijmegen (CKN) is een vereniging van communicatie-professionals in de regio Nijmegen. De kring fungeert als platform voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaringen op het vakgebied. NOP en de communicatiekring hebben de intentie om een gezamenlijk initiatief te organiseren.

www.emday.nl Emday is expert op het gebied van publishing en digitale communicatie. De roots liggen 25 jaar terug, toen ook de Macintosh en Windows het daglicht zagen. Nog steeds volgt Emday nieuwe ontwikkelingen op de voet. Emday verzorgt 44 korte cursussen op het gebied van grafimedia, fotografie, video en communicatie. Deze cursussen bieden precies de kennis die een professional nodig heeft, niet meer en niet minder. 

www.goc.nl Kenniscentrum GOC is een instituut voor en door de creatieve industrie. Werkgevers en werknemers in grafimedia-, AV-productie- en podium- en evenementenbedrijven kunnen bij hen terecht voor advies en activiteiten op het gebied van praktijkleren en personeelsontwikkeling. GOC kan je dus goed adviseren over inzet van stagiaires in je organisatie.
Trends in de creatieve industrie is een jaarlijkse uitgave van Kenniscentrum GOC. Het rapport voorziet in informatie over veranderingen in werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft het rapport inzicht in veranderingen in het medialandschap en de groei van creatieve opleidingen in het mbo.

www.lux-nijmegen.nl LUX is een thuis voor internationale cinema, debat en theater & muziek. Het arthouse is een begrip in Nijmegen, de wijde regio en daarbuiten. Tot ver over de Nederlandse grenzen.

www.smeerolie.net Nijmegen heeft sterke spelers in de creatieve productiesector van grafische vormgeving, muziekproductie, architectuur, dance, kunstmanagement, literatuur, theater, film, beeldende kunst, internetproductie en organisaties die zich bezig houden met culturele diversiteit. Door meer samen te gaan werken en de krachten te bundelen kunnen er mooie dingen ontstaan in Nijmegen en omgeving die voorheen nog niet mogelijk waren.